scvietnam.com.vn
|
DI TRÚ - TƯ VẤN - TỐ TỤNG

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

GOOGLE MAP

Lượt truy cập

Hôm nay : 19-1-2018

Chi Tiết Nghiệp Vụ

Tư vấn pháp luật trong hoạt động thương mại - doanh nghiệp

II. Tư vấn pháp luật trong hoạt động Thương mại – Doanh nghiệp:

1. Pháp luật trong hoạt động Thương mại:

Hoạt động thương mại là hoạt động nhằm mục đích sinh lợi bao gồm mua bán hàng hóa, đầu tư, cung ứng dịch vụ, xúc tiến thương mại; đại diện, môi giới, ủy thác và đại lý thương mại. Vậy pháp luật về hoạt động thương mại qui định những gì về quyền và nghĩa vụ đối với các chủ thể tham gia vào hoạt động thương mại? Nhằm đảm bảo tính pháp lý trong hoạt động kinh doanh thương mại của khách hàng, chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn liên quan đến :
- Quyền và nghĩa vụ của thương nhân hoạt động thương mại tại Việt nam;
- Quyền và nghĩa vụ của văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân hoạt động thương mại tại Việt nam;
- Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp hoạt động thương mại tại Việt nam;
- Hợp đồng mua bán hàng hóa;
- Hợp đồng cung ứng dịch vụ;
- Hợp đồng khuyến mại;
- Hợp đồng quảng cáo thương mại;
- Hợp đồng đại diện cho thương nhân;
- Hợp đồng môi giới thương mại;
- Hợp đồng ủy thác mua bán hàng hóa;
- Hợp đồng đại lý thương mại;
- Hợp đồng gia công trong thương mại;
- Hợp đồng cho thuê hàng hóa;
- Hợp đồng nhượng quyền thương mại;
- Tư vấn pháp lý về chế tài trong thương mại;
- Tư vấn giải quyết tranh chấp trong hoạt động thương mại…

2. Pháp luật về Doanh nghiệp:
Pháp luật về hoạt động Doanh qui định việc thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân và về nhóm công ty. Trong đó bao gồm quyền và nghĩa vụ của Doanh nghiệp; quyền và nghĩa vụ của thành viên, cổ đông; Ngành nghề bị cấm, hạn chế kinh doanh… Vậy khi các chủ thể tham gia vào hoạt động Doanh nghiệp quyền và nghĩa vụ của họ được pháp luật bảo vệ như thế nào và bảo vệ đến đâu, những gì họ được phép hoạt động, bị hạn chế và không được phép hoạt động? Chúng tôi tư vấn pháp luật về hoạt động doanh nghiệp bao gồm:
- Tư vấn ngành, nghề và điều kiện kinh doanh;
- Tư vấn về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp;
- Tư vấn thành lập và đăng ký kinh doanh loại hình doanh nghiệp TNHH, Cồ phần, Hợp danh, Doanh nghiệp tư nhân;
- Tư vấn hợp nhất,sáp nhập, tách, chia, chuyển đổi doanh nghiệp;
- Tư vấn về việc lựa chọn loại hình doanh nghiệp về mô hình, cơ cấu tổ chức;
- Tư vấn pháp luật quyền và nghĩa vụ của các thành viên/cổ đông, phương thức góp vốn.

LIÊN KẾT TRANG WEB

TÌM KIẾM

TIN TỨC