scvietnam.com.vn
|
DI TRÚ - TƯ VẤN - TỐ TỤNG

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

GOOGLE MAP

Lượt truy cập

Hôm nay : 19-1-2018

Chi Tiết Nghiệp Vụ

Tư vấn pháp luật Dân sự

I.  Tư vấn pháp luật về dân sự

1.Tư vấn về Thừa kế:
- Tư vấn về quyền thừa kế của cá nhân;
- Tư vấn về thời điểm, địa điểm mở thừa kế;
- Tư vấn về thời điểm phát sinh quyền và nghĩa vụ của người thừa kế;
- Tư vấn về thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại;
- Tư vấn về nghĩa vụ của người quản lý di sản;
- Tư vấn về quyền của người quản lý di sản;
- Tư vấn về việc thừa kế của những người có quyền thừa kế di sản của nhau mà chết cùng thời điểm;
- Tư vấn về người không được quyền hưởng di sản;
- Tư vấn về người thừa kế theo pháp luật;
- Tư vấn về thừa kế thế vị;
- Tư vấn về quan hệ thừa kế giữa con nuôi và cha nuôi, mẹ nuôi và cha đẻ, mẹ đẻ;
- Tư vấn về quan hệ thừa kế giữa con riêng và bố dượng, mẹ kế;
- Tư vấn về việc thừa kế trong trường hợp vợ, chồng đã chia tài sản chung, đang xin ly hôn, đã kết hôn với người khác…

2.Tư vấn về Di chúc:
- Tư vấn về quyền của người lập di chúc;
- Tư vấn về hình thức của di chúc;
- Tư vấn về di chúc hợp pháp về nội dung, về hình thức;
- Tư vấn về thủ tục lập di chúc tại cơ quan công chứng hoặc Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn;
- Tư vấn về sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ di chúc;
- Tư vấn về di chúc chung của vợ, chồng;
- Tư vấn về sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ di chúc chung của vợ, chồng;
- Tư vấn về di chúc bị thất lạc, hư hại;
- Tư vấn về người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc;
- Tư vấn về di tặng…

3.Tư vấn bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng:
- Tư vấn về bồi thường thiệt hại do tài sản bị xâm phạm;
- Tư vấn về bồi thường thiệt hại do sức khoẻ bị xâm phạm;
- Tư vấn về bồi thường thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm;
- Tư vấn về bồi thường thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm;
- Tư vấn về bồi thường thiệt hại trong trường hợp vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng;
- Tư vấn về bồi thường thiệt hại trong trường hợp vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết;
- Tư vấn về bồi thường thiệt hại do người dùng chất kích thích gây ra;
- Tư vấn về bồi thường thiệt hại do nhiều người cùng gây ra;
- Tư vấn về bồi thường thiệt hại trong trường hợp người bị thiệt hại có lỗi;
- Tư vấn về bồi thường thiệt hại do người của pháp nhân gây ra;
- Tư vấn về bồi thường thiệt hại do cán bộ, công chức gây ra;
- Tư vấn về bồi thường thiệt hại do người làm công, người học nghề gây ra;
- Tư vấn về bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra;
- Tư vấn về bồi thường thiệt hại do cây cối gây ra;
- Tư vấn về bồi thường thiệt hại do nhà cửa, công trình xây dựng khác gây ra…

4.Tư vấn Hợp đồng dân sự:
- Tư vấn về các quy định của pháp luật cụ thể về từng loại hợp đồng nhằm giúp khách hàng nắm rõ về pháp lý liên quan đến giao kết dân sự đúng pháp luật để tránh rủi ro pháp lý về sau;
- Tư vấn các vấn đề pháp lý về hợp đồng dân sự; nghiên cứu và đưa ra căn cứ pháp lý liên quan đến các thỏa thuận trong hợp đồng;
- Tư vấn pháp lý về mặt hình thức cũng như nội dung nhằm đảm bảo hợp đồng không bị vô hiệu;
- Thẩm định về tính pháp lý của đối tác ký hợp đồng, tài sản và đối tượng hợp đồng;
- Tư vấn các trường hợp sửa đổi, bổ sung, chấm dứt hợp đồng;
- Đại diện cho khách hàng tham gia đàm phán, ký kết hợp đồng…

5. Tư vấn pháp luật về Đất đai:
- Tư vấn luật liên quan đến tính hợp pháp của hồ sơ quyền sử dụng đất đai
- Tư vấn luật về đất đai liên quan soạn thảo, đàm phán hợp đồng chuyển nhượng, thuê...
- Tư vấn luật về đất đai liên quan đến thủ tục hành chính về cấp giấy GCNQSD đất…
- Tư vấn luật đất đai liên quan đến thừa kế;
- Tư vấn luật cho các doanh nghiệp, tổ chức về xin cấp đất, thuê đất;
- Tư vấn luật về đòi quyền sử dụng đất cho trông coi, sử dụng…
- Tư vấn luật về đất đai có yếu tố nước ngoài;

6. Tư vấn pháp luật về nhà ở:
Tư vấn luật liên quan đến quyền sở hữu nhà ở
- Tư vấn luật nhà ở liên quan soạn thảo, đàm phán hợp đồng mua bán, chuyển nhượng,cho thuê...;
- Tư vấn luật về nhà ở về thủ tục hành chính cấp giấy GCNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở;
- Tư vấn luật nhà ở liên quan đến thừa kế;
- Tư vấn luật về đòi quyền sở hữu nhà cho thuê, mượn, ở nhờ…;
- Tư vấn luật nhà ở có yếu tố nước ngoài.

LIÊN KẾT TRANG WEB

TÌM KIẾM

TIN TỨC