scvietnam.com.vn
VN|EN
TƯ VẤN PHÁP LUẬT - THAM GIA TỐ TỤNG - DỊCH VỤ PHÁP LÝ KHÁC

GOOGLE MAP

Lượt truy cập

Hôm nay : 28-5-2022

Luật sư tham gia giải quyết các tranh chấp dân sự

 Luật sư tham gia giải quyết các tranh chấp dân sự ngay trong giai đoạn tiền tố tụng   và trong giai đoạn tố tụng cho quý thân chủ về các tranh chấp liên quan đến:
- Tranh chấp về quyền sở hữu tài sản, nhà ở, đất đai.
- Tranh chấp về thừa kế tài sản, nhà ở, đất đai.
- Tranh chấp liên quan đến hợp đồng dân sự.
- Tranh chấp về bồi thường thiệt hại.
- Tranh chấp hợp đồng chuyển nhựợng; chuyển đổi; tặng cho; thế chấp đất đai, nhà ở.
- Tranh chấp phân chia tài sản chung vợ chồng là đất đai, nhà ở.

LIÊN KẾT TRANG WEB

TÌM KIẾM

TIN TỨC