scvietnam.com.vn
VN|EN
TƯ VẤN PHÁP LUẬT - THAM GIA TỐ TỤNG - DỊCH VỤ PHÁP LÝ KHÁC

GOOGLE MAP

Lượt truy cập

Hôm nay : 28-5-2022

Luật sư tham gia giải quyết tranh chấp trong hoạt động kinh doanh, thương mại

Luật sư tham gia giải quyết các tranh chấp trong hoạt động kinh doanh, thương mại ngay trong giai đoạn tiền tố tụng và trong giai đoạn tố tụng cho quý thân chủ về các tranh chấp liên quan đến:
- Mua bán hàng hoá.
- Cung ứng dịch vụ.

- Phân phối.
- Đại diện, đại lý.
- Ký gửi.
- Thuê, cho thuê, thuê mua.
- Xây dựng.
- Tư vấn, kỹ thuật.
- Vận chuyển hàng hoá, hành khách bằng đường sắt, đường bộ, đường thuỷ nội địa.
- Vận chuyển hàng hoá, hành khách bằng đường hàng không, đường biển.
- Mua bán cổ phiếu, trái phiếu và giấy tờ có giá khác.
- Đầu tư, tài chính, ngân hàng.
- Bảo hiểm.
- Thăm dò, khai thác.
- Tranh chấp giữa công ty với các thành viên của công ty, giữa các thành viên của công ty với nhau liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty.

LIÊN KẾT TRANG WEB

TÌM KIẾM

TIN TỨC