scvietnam.com.vn
VN|EN
TƯ VẤN PHÁP LUẬT - THAM GIA TỐ TỤNG - DỊCH VỤ PHÁP LÝ KHÁC

GOOGLE MAP

Lượt truy cập

Hôm nay : 28-5-2022

Luật sư tham gia tố tụng trong các vụ án hành chính

Luật sư tham gia ngay trong giai đoạn tiền tố tụng và trong giai đoạn tố tụng cho quý thân chủ liên quan đến các quyết định hành chính, hành vi hành chính sau:
 

- Quyết định xử phạt vi phạm hành chính.
- Quyết định hành chính, hành vi hành chính liên quan đến thương mại hàng hóa quốc tế hoặc trong nước.
- Quyết định hành chính, hành vi hành chính trong việc áp dụng thuế, thu thuế, truy thu thuế.
- Quyết định hành chính, hành vi hành chính trong việc áp dụng phí, thu phí, lệ phí; thu tiền sử dụng đất.
- Quyết định áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm việc xử lý vi phạm hành chính.
- Quyết định hành chính, hành vi hành chính trong việc áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.
- Quyết định hành chính, hành vi hành chính trong việc áp dụng biện pháp buộc tháo dỡ nhà ở, công trình, vật kiến trúc khác.
- Quyết định hành chính, hành vi hành chính trong việc cấp, thu hồi giấy phép về xây dựng cơ bản, sản xuất, kinh doanh; giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và chứng chỉ hành nghề hoặc  quyết định hành chính, hành vi hành chính khác liên quan đến hoạt động kinh doanh của tổ chức, thương nhân.
- Quyết định hành chính, hành vi hành chính trong quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ.
- Quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai trong trường hợp giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất; bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư; cấp hoặc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
- Các quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính khác theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

LIÊN KẾT TRANG WEB

TÌM KIẾM

TIN TỨC