scvietnam.com.vn
VN|EN
TƯ VẤN PHÁP LUẬT - THAM GIA TỐ TỤNG - DỊCH VỤ PHÁP LÝ KHÁC

GOOGLE MAP

Lượt truy cập

Hôm nay : 29-6-2022

Tin Tức

Điểm mới BLLĐ 2019


* Một số những điểm thay đổi, bổ sung của Bộ luật Lao động 2019 so với Bộ luật Lao động 2012 như sau:
 • Tăng tuổi nghỉ hưu lên 62 tuổi với nam, 60 tuổi với nữ.
 • Quốc khánh được nghỉ 2 ngày.
 • Không còn quy định hợp đồng lao động theo mùa vụ.
 • Hình thức giao kết hợp đồng lao động thông qua phương tiện điện tử có giá trị như hợp đồng lao động bằng văn bản.
 • Người cao tuổi được giao kết nhiều lần hợp đồng lao động xác định thời hạn.
 • Tăng thời giờ làm thêm theo tháng lên 40 giờ.
 • Thêm trường hợp nghỉ việc riêng hưởng nguyên lương.
 • Người lao động được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng không cần bất kỳ lý do nào.
 • Có thể ủy quyền cho người khác nhận lương.
 • Không được ép buộc người lao động dùng lương để mua hàng hóa, dịch vụ của người sử dụng lao động hoặc của đơn vị khác mà người sử dụng lao động chỉ định.
 • Nhà nước không can thiệp trực tiếp vào tiền lương của doanh nghiệp.
 • Nếu trả lương chậm từ 15 ngày trở lên thì người lao động có quyền yêu cầu  người sử dụng lao động trả tiền lãi theo lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng theo hạn mức ngân hàng...
 • Không còn quy định lương tối thiểu ngành.
 • Được ghi nội dung thử việc trong hợp đồng lao động.
 • Bổ sung thêm trường hợp về thời gian thử việc.
 • Không được thử việc với hợp đồng lao động có thời hạn dưới 01 tháng.
 • Được sử dụng lao động nữ nuôi con dưới 1 tuổi làm ca đêm.
 • Lao động nam cũng được hỗ trợ chi phí gửi trẻ.
 • Thuê trẻ dưới 15 tuổi làm việc phải có giấy khám sức khỏe.
 • Nếu sử dụng dưới 10 người lao động thì không bắt buộc ban hành nội quy lao động bằng văn bản nhưng phải thỏa thuận nội dung về kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất trong hợp đồng lao động.
 • Quy định rõ hơn về các hành vi bị cấm khi xử lý kỷ luật: Xâm phạm sức khỏe, danh dự, tính mạng, uy tín, nhân phẩm của người lao động. Phạt tiền, cắt lương thay việc xử lý kỷ luật lao động. Xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động có hành vi vi phạm không được quy định trong nội quy lao động hoặc không thỏa thuận trong hợp đồng lao động đã giao kết hoặc pháp luật về lao động không có quy định.

Posted : 03-12-2021

LIÊN KẾT TRANG WEB

TÌM KIẾM

TIN TỨC