Nhận ủy quyền thực hiện các giao dịch nhà đất
Chuyển nhượng nhà đất ẩn chứa các rủi ro về mặt pháp lý cho cả bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng. Do vậy, Công ty Luật SCI và Cộng sự là cầu nối cho một giao dịch an toàn và nhanh chóng, nhằm tránh các rủi ro pháp lý có thể xảy ra, Công ty chúng tôi nhận thực hiện công việc ủy quyền:
– Đăng tin, tạo điều kiện để bên nhận chuyển nhượng tìm hiểu các thông tin về nhà đất.
– Thỏa thuận với bên nhận chuyển nhượng về các điều khoản trong hợp đồng.
– Cùng bên nhận chuyển nhượng thực hiện thủ tục công chứng, chứng thực hợp đồng theo quy định của pháp luật.
– Thực hiện thủ tục khai, nộp thuế thu nhập cá nhân.
– Cung cấp giấy tờ theo quy định pháp luật đất đai để hoàn tất thủ tục đăng ký biến động tại cơ quan đăng ký đất đai.

Các thủ tục trong lĩnh vực đất đai
– Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
– Chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
– Tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất
– Khai nhận di sản thừa kế là quyền sử dụng đất
– Chuyển mục đích sử dụng đất
– Giải quyết khiếu nại đất đai.

Liên hệ luật sư