Luật sư tham gia hoạt động tố tụng liên quan đến các vụ án

Tranh chấp dân sự
– Tranh chấp tài sản, thừa kế tài sản, nhà ở, đất đai
– Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng; chuyển đổi; tặng cho; thế chấp đất đai, nhà ở
– Tranh chấp về bồi thường thiệt hại
– Tranh chấp phân chia tài sản chung vợ chồng là tài sản, đất đai, nhà ở.

Tranh chấp kinh doanh, thương mại
– Mua bán hàng hóa
– Cung ứng dịch vụ
– Phân phối
– Đại diện, đại lý
– Ký gửi
– Thuê, cho thuê, thuê mua
– Xây dựng
– Tư vấn, kỹ thuật
– Vận chuyển hàng hóa, hành khách bằng đường sắt, đường bộ, đường thuỷ, đường hàng không
– Mua bán cổ phiếu, trái phiếu và giấy tờ có giá khác
– Đầu tư, tài chính, ngân hàng
– Bảo hiểm
– Thăm dò, khai thác
– Tranh chấp giữa công ty với các thành viên của công ty, giữa các thành viên của công ty với nhau liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty.

Tranh chấp lao động
– Về xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải
– Về trường hợp bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động
– Về bồi thường thiệt hại giữa người lao động và người sử dụng lao động
– Về trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động
– Về bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về lao động.

Án hành chính
– Quyết định xử phạt vi phạm hành chính
– Quyết định hành chính, hành vi hành chính liên quan đến thương mại hàng hóa quốc tế hoặc trong nước
– Quyết định hành chính, hành vi hành chính trong việc áp dụng thuế, thu thuế, truy thu thuế
– Quyết định hành chính, hành vi hành chính trong việc áp dụng phí, thu phí, lệ phí; thu tiền sử dụng đất
– Quyết định áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm việc xử lý vi phạm hành chính
– Quyết định hành chính, hành vi hành chính trong việc áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính
– Quyết định hành chính, hành vi hành chính trong việc áp dụng biện pháp buộc tháo dỡ nhà ở, công trình, vật kiến trúc khác
– Quyết định hành chính, hành vi hành chính trong việc cấp, thu hồi giấy phép về xây dựng cơ bản, sản xuất, kinh doanh; giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và chứng chỉ hành nghề hoặc  quyết định hành chính, hành vi hành chính khác liên quan đến hoạt động kinh doanh của tổ chức, thương nhân.
– Quyết định hành chính, hành vi hành chính trong quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ
– Quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai trong trường hợp giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất; bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư; cấp hoặc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
– Các quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính khác theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Án hình sự
Luật sư tham gia tố tụng từ khi người bị bắt có mặt tại trụ sở của cơ quan điều tra hoặc từ khi có quyết định tạm giữ
Tham gia tố tụng với tư cách người bào chữa cho bị can khi có quyết định khởi tố bị can
Tham gia tố tụng với tư cách là người bào chữa cho bị cáo khi có quyết định đưa bị cáo ra xét xử
Tham gia tố tụng với tư cách là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người bị hại
Tham gia tố tụng với tư cách là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người có quyền lợi và nghĩa vụ lên quan trong các vụ án hình sự
– Tội phạm trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, thương mại.
– Tội phạm trong lĩnh vực thuế, tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm.
– Tội phạm khác xâm phạm trật tự quản lý kinh tế.
– Tội phạm về môi trường.
– Tội phạm về chức vụ.

Liên hệ luật sư